Текуши

Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9092126

АОП линк

"Рехабилитация на съществуващ стоманен котел "ИСКЪР" 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно помещение на ДПБ-с. Церова Кория "

Началната дата: 03.09.2019

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:32
 • Документация за процедурата - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:32
 • Обарзци на документи - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:32
 • Проект на договор - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:32
 • Скица - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:32
 • Заповед - Публикувано на: 13 Септември 2019 - 13:28
 • Протокол - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 14:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9073019

  АОП линк

  “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца” за 2018 г.

  Краен срок за събиране на оферти - 15.02.2018 г. 13:30 часа

  Удължава се срока за събиране на оферти до 19.02.2018 г. 13:30 часа

  Началната дата: 08.02.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:38
 • Документация - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:38
 • Образци - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:39
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:39
 • Информация от АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Февруари 2018 - 14:06
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Февруари 2018 - 15:42
 • Протокол за извършено класиране - Публикувано на: 01 Март 2018 - 11:31
 • Договор с ЕТ "Амиго-Велко Вълчев" - Публикувано на: 30 Март 2018 - 10:14
 • Договор със "Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 05 Април 2018 - 11:23
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9063307

  АОП линк

  “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца”

  Краен срок за подаване на офертите 19.04.2017 г. 13:30 часа

   

  Удължава се първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца", възлагана чрез събиране на оферти с обява, до 24.04.2017г. до 13,30 часа​

  Началната дата: 12.04.2017

  Файлове
 • Обявление - Публикувано на: 12 Април 2017 - 10:56
 • Документация - Публикувано на: 12 Април 2017 - 10:56
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Април 2017 - 10:57
 • Образци на документите - Публикувано на: 12 Април 2017 - 10:57
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 19 Април 2017 - 14:11
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 26 Април 2017 - 10:12
 • Договор с Фаворит - 98 ООД - Публикувано на: 05 Май 2017 - 15:16
 • Договор с ЕТ "Амиго - Велко Вълчев - Публикувано на: 17 Май 2017 - 14:09
 • Договор с "Стели 777 "ЕООД - Публикувано на: 19 Май 2017 - 14:19