ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 4

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 20.02.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ с. Церова кория по обособени позиции.

Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 26.01.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Извършване на специализиран автобусен превозна служители на ДПБ с. Церова кория в периода 2015 г.-2017 г. по утвърдено маршрутно разписание от гр. Велико Търново до с. Церова кория и обратно".

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Документация
 • Заповед за откриване на процедурата - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Документация за участие - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Решение - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед за утвърждаване на изпълнител - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Февруари 2015