ДПБ с. Церова кория

Профил на купувача - ДПБ с. Церова кория

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ

Представяне на болницата

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - с.Церова кория е специализирана болница за лечение на психични заболявания в област Велико Търново. Осъществява следните дейности:
  • Диагностика и лечение на психично болни
  • Психосоциална рехабилитация
  • Психопрофилактика и промоция на психично здраве
  • Съдебно-психиатрична и трудова експертиза

Лечебният процес се осъществява в четири отделения за лечение на психични заболявания, профилирани в зависимост от тежестта на лекуваните симптоми.

Предлагат се следните програми от грижи:

  • Овладяване на шизофренен епизод
  • Овладяване на депресивен и маниен епизод
  • Овладяване на епизод на обърканост
  • Овладяване на абстиненция
  • Психосоциална рехабилитация във фаза на стабилизиране
  • Дългосрочна програма за лечение на зависимости

Насочване на пациенти за лечение се извършва по планов път от специалисти психиатри в доболничната мрежа и от лични лекари.

Прием в условията на спешност се осъществява по всяко време на денонощието за всички случаи на животозастрашаващи психиатрични състояния.

За пациентите се грижат 70 служители с отлична професионална квалификация. На разположение е екип от лекари, медицински сестри, психолог, терапевт по рехабилитация, социален работник, санитари.

Контакти

 Директор

 06 126 2329

  ІІІ отделение за долекуване

   06 126 2516

 Главна медицинска сестра

 06 126 2514

  Дневен център и 
  Защитено жилище

   06 126 2384

 Администрация

 06 126 2419

  Главен счетоводител

   0887  50 15 29

 І отделение за активно лечение

 06 126 2516

  Транспортна служба

   0887  50 15 28

 ІІ отделение за активно лечение

 06 126 2514

  Е-mail 

   z_coria_psychiatry@abv.bg