ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2014-0003

Началната дата: 06.11.2014 07:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки

Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Документация за участие - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Заповед - Публикувано на: 26 Ноември 2014
 • Заповед за откриване - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решения за промяна
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 26 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Ноември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 12 Декември 2014
 • Договор със Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 12 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане на "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2014-0002

  Началната дата: 20.06.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медикаменти за нуждите на Държавна психиатрична болница с. Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки следнаправени от възложителя заявки по обособени позиции.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Юни 2014
 • Обявление - Публикувано на: 20 Юни 2014
 • Документация - Публикувано на: 20 Юни 2014
 • Разяснение по документацията
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Септември 2014
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протокол Комисия - Публикувано на: 13 Август 2014
 • Протокол Комисия - Публикувано на: 15 Август 2014
 • Протокол Комисия - Публикувано на: 27 Август 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - класиране - Публикувано на: 02 Септември 2014
 • Заповед - комисия - Публикувано на: 13 Август 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор с МС ФАРМА" АД - Публикувано на: 18 Септември 2014
 • Информация за сключен договор с "Ей енд Ди Фарма България - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Информация за сключен договор с Търговска лига - Публикувано на: 06 Октомври 2014
 • Информация за сключен договор с "Фьоникс Фарма - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Договор с МС Фарма - Публикувано на: 18 Септември 2014
 • Договор с Фьоникс - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Договор с Търговска Лига - Публикувано на: 06 Октомври 2014
 • Договор с Ей енд Ди Фарма България - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Плащания
 • Плащане на "Ей енд Ди Фарма България" - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на Търговска лига - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на "Фьоникс Фарма" - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане МС Фарма - Публикувано на: 20 Юни 2016
 • Плащане МС Фарма - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на "Фьоникс Фарма" - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на Търговска лига - Публикувано на: 06 Юли 2016