ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 03.08.2021 11:00

Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Церова кория по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.“

Документация
 • Покана - Публикувано на: 03 Август 2021 - 11:30
 • Проект на договор - Публикувано на: 03 Август 2021 - 11:30
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП за публичен жребий - Публикувано на: 20 Август 2021 - 11:27
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП за публичен жребий - Публикувано на: 20 Август 2021 - 11:28
 • Решение 58 - Публикувано на: 25 Август 2021 - 12:30
 • Протокол лекарства - Публикувано на: 25 Август 2021 - 12:30
 • Класиране лекарства - Публикувано на: 25 Август 2021 - 12:30
 • Ценово предложение - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 12:08
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 12:08
 • Договор с Фаркол АД - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 12:08
 • Договор със Софарма Трейдинг - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 12:08
 • Договор рамково споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 12:08