ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 11

Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2018-0002

Началната дата: 11.10.2018 11:13

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


"Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница - с. Церова кория

Обществената поръчка включва 201 /двеста и една/ номенклатурни единици. Доставката на лекарствени средства се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:36
 • Договор с Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 12:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 09:45
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Обявление - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Обрзци - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Техническа спецификация - Образец - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Ценово предлоижение - Образец - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Проект на договор - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 11:40
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:17
 • Протокол 2 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:17
 • Протокол 3 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Приложение 1 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:16
 • Решение 47 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:16
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2018-0001

  Началната дата: 08.02.2018 12:42

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на дизелово гориво за срок от три години. ДИЗЕЛОВО ГОРИВО КОД 09134200

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор с фирма САКСА ООД - Публикувано на: 01 Март 2018 - 11:34
 • Документация
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:44
 • Поръчка - спецификация - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:44